Vị trí hiện tại : Mitom tv > kho dữ liệu > 莫利尼斯联 Nhóm

莫利尼斯联

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
JAM Premier League

Bảng xếp hạng

JAM Premier League JAM Premier League
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
19
3
8
8
20/33
17
Chủ
10
2
4
4
11/19
10
khách
9
1
4
4
9/14
7

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
3
6
30.00%
60.00%
thắng thắng Thua thắng Hòa Thua
khách
9
7
1
77.78%
11.11%
Hòa thắng Thua thắng thắng Thua
Trên
6
2
3
33.33%
50.00%
thắng thắng Hòa Thua Thua Thua
Dưới
13
8
4
61.54%
30.77%
Hòa thắng thắng Thua thắng Thua
Tổng
19
0
0
0.00%
0.00%
Hòa thắng thắng thắng Thua thắng

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
8
2
80.00%
20.00%
Tài Tài Tài Tài Tài Xỉu
khách
9
3
6
33.33%
66.67%
Tài Xỉu Tài Xỉu Xỉu Xỉu
Tổng
19
0
0
0.00%
0.00%
Tài Tài Xỉu Tài Tài Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
10
0
0
3
4
1
0
0
khách
9
1
5
1
1
1
0
0
Tổng
19
1
5
4
5
2
0
0

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
4
6
40.00%
60.00%
Chẵn Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn
khách
9
3
6
33.33%
66.67%
Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ
Tổng
19
7
12
36.84%
63.16%
Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
10
3
1
1
1
1
2
1
khách
9
2
2
1
0
0
2
2
Tổng
19
5
3
2
1
1
4
3

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
2
2
1
0
3
0
0
0
3
0
0
1
0
2
1
0
1
2
2
2
2
0
5
1
0
1
5
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy