Vị trí hiện tại : Mitom tv > kho dữ liệu > 伊格曼 Nhóm

伊格曼

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
BOS Premier League
BOS Cup

Bảng xếp hạng

BOS Premier League BOS Premier League
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
20
6
1
13
23/44
19
Chủ
10
5
0
5
14/13
15
khách
10
1
1
8
9/31
4

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
5
5
50.00%
50.00%
Thua thắng Thua thắng thắng Thua
khách
10
9
1
90.00%
10.00%
Thua thắng Thua Thua Thua Thua
Trên
7
5
2
71.43%
28.57%
Thua thắng thắng thắng Thua thắng
Dưới
13
9
4
69.23%
30.77%
Thua thắng Thua Thua Thua Thua
Tổng
20
0
0
0.00%
0.00%
Thua Thua thắng thắng Thua Thua

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
5
5
50.00%
50.00%
Tài Xỉu Xỉu Tài Xỉu Tài
khách
10
7
3
70.00%
30.00%
Tài Xỉu Tài Tài Xỉu Tài
Tổng
20
0
0
0.00%
0.00%
Tài Tài Xỉu Xỉu Tài Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
10
2
3
3
1
0
1
0
khách
10
1
2
0
2
4
0
1
Tổng
20
3
5
3
3
4
1
1

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
5
5
50.00%
50.00%
Lẻ Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ
khách
10
6
4
60.00%
40.00%
Lẻ Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn
Tổng
20
11
9
55.00%
45.00%
Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
10
2
0
2
1
3
0
2
khách
10
3
0
2
2
0
1
2
Tổng
20
5
0
4
3
3
1
4

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
3
3
0
0
0
2
0
0
3
1
1
1
0
0
0
0
0
6
4
4
1
0
0
2
0
0
9
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy