Vị trí hiện tại : Mitom tv > kho dữ liệu > 塞阿拉 Nhóm

塞阿拉

2023 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
BRA Campeonato Cearense Division 1
BRA Serie B
BRA Copa do Nordeste
BRA Cup

Bảng xếp hạng

BRA Campeonato Cearense Division 1 BRA Campeonato Cearense Division 1
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
4
3
1
0
12/2
10
Tổng
4
3
1
0
12/2
10
Tổng
0
0
0
0
0/0
0
Tổng
5
4
1
0
14/3
13
Chủ
2
2
0
0
6/1
6
Chủ
2
2
0
0
6/1
6
Chủ
0
0
0
0
0/0
0
Chủ
3
3
0
0
8/2
9
khách
2
1
1
0
6/1
4
khách
2
1
1
0
6/1
4
khách
0
0
0
0
0/0
0
khách
2
1
1
0
6/1
4

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
5
3
1
60.00%
20.00%
Hòa thắng thắng Thua thắng
khách
4
1
2
25.00%
50.00%
Thua Thua Thua
Trên
6
2
3
33.33%
50.00%
Hòa thắng Thua Thua Thua thắng
Dưới
2
2
0
100.00%
0.00%
Thua thắng
Tổng
9
0
0
0.00%
0.00%
Hòa Thua thắng Thua thắng Thua

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
5
4
1
80.00%
20.00%
Tài Xỉu Tài Tài Tài
khách
4
1
2
25.00%
50.00%
Tài Xỉu Xỉu
Tổng
9
0
0
0.00%
0.00%
Tài Tài Xỉu Xỉu Tài Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
5
0
1
2
2
0
0
0
khách
4
0
2
1
0
1
0
0
Tổng
9
0
3
3
2
1
0
0

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
5
2
3
40.00%
60.00%
Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Chẵn
khách
4
2
2
50.00%
50.00%
Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ
Tổng
9
4
5
44.44%
55.56%
Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
5
2
1
1
1
0
0
0
khách
4
2
1
0
0
0
0
1
Tổng
9
4
2
1
1
0
0
1

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
3
3
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
1
4
4
1
0
2
1
0
0
1
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy