Vị trí hiện tại : Mitom tv > kho dữ liệu > 泽列兹尼察 Nhóm

泽列兹尼察

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
BOS Premier League
UEFA ECL
BOS Cup

Bảng xếp hạng

BOS Premier League BOS Premier League
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
19
6
2
11
16/26
20
Chủ
10
6
2
2
13/7
20
khách
9
0
0
9
3/19
0

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
6
4
60.00%
40.00%
thắng Thua Thua thắng Thua thắng
khách
9
9
0
100.00%
0.00%
Thua Thua thắng Thua Thua thắng
Trên
11
8
3
72.73%
27.27%
Thua Thua thắng Thua thắng Thua
Dưới
8
7
1
87.50%
12.50%
thắng Thua Thua thắng Thua Thua
Tổng
19
0
0
0.00%
0.00%
thắng Thua Thua Thua Thua thắng

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
2
7
20.00%
70.00%
Xỉu Xỉu Xỉu Xỉu Xỉu
khách
9
5
4
55.56%
44.44%
Xỉu Tài Tài Xỉu Tài Tài
Tổng
19
0
0
0.00%
0.00%
Xỉu Xỉu Xỉu Tài Xỉu Tài

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
10
4
2
1
1
1
0
0
khách
9
3
1
4
0
1
0
0
Tổng
19
7
3
5
1
2
0
0

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
10
6
4
60.00%
40.00%
Chẵn Lẻ Chẵn Lẻ Lẻ Lẻ
khách
9
8
1
88.89%
11.11%
Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn Lẻ Lẻ
Tổng
19
14
5
73.68%
26.32%
Chẵn Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn Lẻ

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
10
3
1
0
2
1
0
3
khách
9
1
1
1
1
1
0
4
Tổng
19
4
2
1
3
2
0
7

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
2
2
0
1
1
4
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
2
2
0
2
1
4
0
1
5
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy