Vị trí hiện tại : Mitom tv > kho dữ liệu > 卡斯迪隆 Nhóm

卡斯迪隆

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
SPDRFEFA
Copa del Rey

Bảng xếp hạng

SPDRFEFA SPDRFEFA
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
25
18
3
4
54/24
57
Chủ
12
11
1
0
36/12
34
khách
13
7
2
4
18/12
23

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
12
8
1
66.67%
8.33%
Thua Hòa thắng thắng thắng thắng
khách
13
3
7
23.08%
53.85%
thắng thắng Thua Thua thắng Thua
Trên
14
9
4
64.29%
28.57%
Thua thắng Hòa thắng thắng thắng
Dưới
6
2
4
33.33%
66.67%
thắng Thua Thua thắng thắng thắng
Tổng
25
0
0
0.00%
0.00%
thắng Thua thắng Hòa Thua thắng

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
12
8
2
66.67%
16.67%
Tài Tài Tài Tài Xỉu Xỉu
khách
13
4
3
30.77%
23.08%
Xỉu Xỉu Tài Xỉu
Tổng
25
0
0
0.00%
0.00%
Xỉu Tài Tài Tài

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
12
0
2
3
2
3
2
0
khách
13
2
6
4
1
0
0
0
Tổng
25
2
8
7
3
3
2
0

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
12
6
6
50.00%
50.00%
Chẵn Lẻ Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn
khách
13
6
7
46.15%
53.85%
Lẻ Lẻ Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn
Tổng
25
12
13
48.00%
52.00%
Lẻ Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
12
5
2
1
3
0
1
0
khách
13
4
2
1
2
2
2
0
Tổng
25
9
4
2
5
2
3
0

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
8
8
0
0
1
3
0
0
0
4
4
0
0
2
3
0
0
3
12
12
0
0
3
6
0
0
3
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy