Vị trí hiện tại : Mitom tv > kho dữ liệu > 休达 Nhóm

休达

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
SPDRFEFA

Bảng xếp hạng

SPDRFEFA SPDRFEFA
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
24
8
10
6
27/25
34
Chủ
12
5
5
2
11/8
20
khách
12
3
5
4
16/17
14

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
12
3
3
25.00%
25.00%
Hòa thắng thắng Thua Hòa thắng
khách
12
4
2
33.33%
16.67%
Thua thắng thắng Thua thắng thắng
Trên
10
4
4
40.00%
40.00%
Hòa thắng thắng Thua Hòa thắng
Dưới
4
3
1
75.00%
25.00%
Thua thắng thắng thắng
Tổng
24
0
0
0.00%
0.00%
Hòa thắng thắng Thua Thua Hòa

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
12
2
5
16.67%
41.67%
Xỉu Tài Xỉu Xỉu Xỉu
khách
12
5
1
41.67%
8.33%
Tài Tài Xỉu Tài Tài Tài
Tổng
24
0
0
0.00%
0.00%
Xỉu Tài Tài Xỉu Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
12
4
3
0
1
1
0
0
khách
12
2
3
2
2
1
1
0
Tổng
24
6
6
2
3
2
1
0

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
12
5
7
41.67%
58.33%
Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn Lẻ
khách
12
5
7
41.67%
58.33%
Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn
Tổng
24
10
14
41.67%
58.33%
Chẵn Chẵn Chẵn Chẵn Chẵn Lẻ

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
12
11
0
0
0
0
1
0
khách
12
4
2
2
2
1
0
1
Tổng
24
15
2
2
2
1
1
1

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
3
3
1
0
4
2
0
0
1
2
2
0
0
5
1
0
0
2
5
5
1
0
9
3
0
0
3
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy