Vị trí hiện tại : Mitom tv > kho dữ liệu > 拉斯帕尔马斯 Nhóm

拉斯帕尔马斯

2023-2024 open
Dữ liệu Điểm Trận Phần Danh sách
La liga
Copa del Rey

Bảng xếp hạng

La liga La liga
Trận
Thắng
Hòa
Thua
Vào/Mất
Điểm
Tổng
26
10
6
10
26/26
36
Chủ
13
6
4
3
17/10
22
khách
13
4
2
7
9/16
14

Thống kê kèo

Trận
Thắng
Thua
Tỷ lệ thắng
Tỷ lệ thua
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
13
7
5
53.85%
38.46%
Thua thắng Hòa thắng Thua Thua
khách
13
9
3
69.23%
23.08%
Thua thắng thắng thắng thắng Thua
Trên
9
5
4
55.56%
44.44%
Thua thắng thắng Thua thắng Thua
Dưới
17
11
4
64.71%
23.53%
Thua thắng Hòa thắng Thua thắng
Tổng
26
0
0
0.00%
0.00%
Thua Thua thắng thắng Hòa thắng

Thống kê Tài Xỉu

Trận
Tài
Tỷ lệ Tài
Tỷ lệ Xỉu
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
13
5
4
38.46%
30.77%
Tài Tài Tài Xỉu
khách
13
3
10
23.08%
76.92%
Tài Xỉu Xỉu Xỉu Xỉu Xỉu
Tổng
26
0
0
0.00%
0.00%
Tài Xỉu Tài Xỉu

Thống kê ghi bàn

Trận
1trái
2trái
3trái
4trái
5trái
6trái
7+trái
Chủ
13
2
5
5
0
0
0
0
khách
13
6
4
2
0
1
0
0
Tổng
26
8
9
7
0
1
0
0

Thống kê Chẵn Lẻ

Trận
Lẻ
Chẵn
Tỷ lệ Lẻ
Tỷ lệ Chẵn
6 trận gần đây(Từ xa đến gần)
Chủ
13
7
6
53.85%
46.15%
Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Lẻ Chẵn
khách
13
9
4
69.23%
30.77%
Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Lẻ Lẻ
Tổng
26
16
10
61.54%
38.46%
Chẵn Lẻ Chẵn Chẵn Lẻ Chẵn

Thống kê Phạt góc

Trận
0-7
8
9
10
11
12
13+
Chủ
13
3
1
2
2
0
1
4
khách
13
2
2
2
2
2
1
2
Tổng
26
5
3
4
4
2
2
6

Nửa trận đấu

Toàn trận
Chủ(14)
khách(14)
Tổng(28)
Thắng Thắng
Thắng Hòa
Thắng Thua
Hòa Thắng
Hòa Hòa
Hòa Thua
Thua Thắng
Thua Hòa
Thua Thua
2
2
2
1
2
4
0
0
0
4
4
0
0
1
0
0
1
3
6
6
2
1
3
4
0
1
3
Chia sẻ với bạn bè đi
Telegram

Telegram

copyLink

CopyLink

hủy